• Afectados Promoción Lagoa de Coellho.
  • Afectados Prótesis PIP.
  • Afectados Bankia.
  • Afectados Caixabank.
  • Afectados Volkswagen.
  • Afectados Banco Sabadell.